WIJZIGING HUWELIJKSVOORWAARDEN IN VERBAND MET FINANCIËLE PROBLEMEN

Een man en vrouw waren gehuwd. Zij hadden alleen de inboedel gemeenschappelijk. In verband met financiële problemen van de man hebben zij in 2014 de huwelijkse voorwaarden laten wijzigen in een koude uitsluiting. De inboedel is daarbij aan de vrouw toegedeeld, zonder dat de man daarvoor een vergoeding heeft ontvangen. Nu is er een schuldeiser van de man die voor de rechtbank vordert, dat de huwelijksvoorwaarden worden vernietigd op grond van de actio pauliana, omdat hij hierdoor is benadeeld.

Wat is een paulianeuze vordering, artikel 3:45 Burgerlijk Wetboek?

De actio pauliana is de bevoegdheid om op te komen tegen rechtshandelingen van een debiteur waardoor zijn schuldeisers worden benadeeld. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarin de debiteur die weet dat hij failliet zal gaan, zijn bezittingen voor een zeer laag bedrag heeft verkocht, waardoor schuldeisers geen verhaal meer kunnen halen op die bezittingen.

Hoe liep het af?

De vrouw gaf als verweer aan, dat er al in 2013 een afspraak was gemaakt met de notaris om de huwelijksvoorwaarden te wijzigen. Volgens de Rechtbank is niet gebleken, dat de huwelijksvoorwaarden zijn gewijzigd op grond van een op de wet of overeenkomst berustende verplichting. De rechtbank is van oordeel, dat sprake is van een onverplichte handeling in de zin van artikel 3:45 BW en dat door de wijziging van de huwelijksvoorwaarden de schuldeisers van de man zijn benadeeld en dat de man dit wist, of behoorde te weten. De rechtbank vernietigt de rechtshandeling waarbij de huwelijksvoorwaarden zijn gewijzigd. Dit is een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 5 oktober 2016.

Mantel&Overtoom Notarissen Andijk 0228-592224 en Benningbroek 0229-591264.

Om n koppieMantelovertoom

Mantelovertoom 3 months ago
RT @RaboWF: Vanavond ontvangen we 125 relaties op ons seminar 'Goed Geregeld' over (Levens) #Testament. Een #aandeelinelkaar met @Mantelove…

Mantelovertoom

Mantelovertoom 5 months ago
Mantel&Overtoom Notarissen is Uw VASN notaris. Agrarische top kwaliteit op juridisch gebied. Wij informeren u graag.

 
Dokter d’Arnaudstraat 29,
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl
Dokter De Vriesstraat 33
1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelovertoom.nl