Luidruchtige buren


Als iedereen mee feest, dan heeft niemand overlast. Het feest in het kader van het 200 jarig bestaan van Wervershoof was werkelijk fantastisch, met z’n allen genieten en niemand die er klaagt. Maar wat als je een woning hebt gekocht in een rustige buurt/woonomgeving en je ondervindt overlast van de buren?

Voor de rechter komen veel zaken tussen buren, die klagen over geluidshinder. Onlangs speelde er een zaak, waarbij de kopers achteraf hun verkopers aanklaagden voor geluidsoverlast veroorzaakt door de buren.

Wat is de hoofdregel?
De hoofdregel is, dat de verkoper een woning verkoopt in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken van dien. Alleen als de gebreken zo ernstig zijn, dat niet gezegd kan worden, dat het verkochte de eigenschappen heeft die nodig zijn voor het normaal gebruik als woning, kan de koper met succes klagen. Dit noemt met non-conformiteit. In deze zaak klaagden de kopers bij de rechter over het feit dat de buren een meervoudig gehandicapt kind bleken te hebben, dat veel geluid maakte en regelmatig per bus werd vervoerd. De kopers zeiden dat zij hierdoor ernstig werden aangetast in hun wooncomfort.

Wat zegt de rechter ervan?
Het hof oordeelde, dat er alleen sprake is van non-conformiteit bij ernstige structurele geluidsoverlast. Iemand die een woning koopt in een woonwijk tussen andere woningen moet rekening houden met burengerucht, zeker in de zomerperiode waarin het leven zich deels buiten afspeelt en ramen en deuren vaak openstaan. Dat geldt ook voor een ‘rustige buurt’ waarbij te gelden heeft, dat de ene buur meer, en als hinderlijk te ervaren, geluiden produceert dan de andere. Als kopers burengeluid willen uitsluiten, dan moeten zij dit zelf vooraf onderzoeken, eigen verantwoordelijkheid dus.

Om n koppie

 
Dokter d’Arnaudstraat 29,
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl
Dokter De Vriesstraat 33
1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelovertoom.nl