Ik wil een bedrijf starten of overnemen, waar moet ik aan denken?

Wanneer u besluit om een onderneming te starten of over te nemen, dan is meestal één van de eerste vragen in welke vorm men dit het beste kan doen. Een veel gestelde vraag is of men nu beter voor een eenmanszaak of voor een BV kan kiezen? Hoe dekt u het ondernemersrisico voldoende af?

De vraag eenmanszaak of BV wordt vaak beantwoord op fiscale gronden. Veelal is het de eerste jaren fiscaal niet aantrekkelijk om de onderneming in de vorm van een BV te drijven. Dit heeft te maken met een aantal gunstige regelingen die voor startende ondernemers zijn opgenomen in de Wet op de inkomstenbelasting, zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Wanneer u uw onderneming drijft in de vorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma dan zit u in de inkomstenbelastingsfeer. Wanneer u een BV heeft, dan heeft u te maken met de vennootschapbelasting.

Naast een fiscale afweging is het uitaard ook belangrijk om een goede risicoanalyse van uw bedrijf te maken. Of een onderneming risico met zich meebrengt, hangt ondermeer af van de aard en omvang van de onderneming. Is er alleen ondernemersrisico of zijn er ook werknemers en/of financiële verplichtingen naar bijvoorbeeld de bank of een leasemaatschappij of is er een aansprakelijkheidsrisico. 

Op het gebied van risicobescherming wordt vaak gekozen voor de BV, omdat men de privébezittingen wil beschermen. Bij faillissement van een BV gaat alles verloren wat daarin zit, maar niet meer dan dat. Er mag dan geen sprake zijn van zogenaamd wanbeleid. Bij ondermeer de eenmanszaak is de ondernemer met al zijn of haar bezittingen in privé aansprakelijk voor eventuele bedrijfsschulden.

In geval van een vennootschap onder firma zijn de vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat ieder van de vennoten voor het gehele bedrag van de betreffende schuld aansprakelijk is. Wanneer de schuldeiser zich niet kan verhalen op het vennootschapsvermogen, dan kan hij dus ieder van de vennoten apart aanspreken voor de hele schuld. De vennoot die meer dan zijn aandeel betaald heeft, moet dan maar zien hoe hij dat teveel betaalde, bij de andere venn(o)ot(ten) terughaalt.

Wanneer u een partner heeft, niet zijnde de zakenpartner, dan is het belangrijk om ook aan diens belangen te denken. Gaat u als ondernemer failliet en bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan dit ook het faillissement van uw partner betekenen. Dit kan ook tot gevolg hebben dat uw woning in het openbaar (executoriale verkoop) verkocht moet worden.

Het is raadzaam, om de vraag wat voor uw bedrijf de juiste ondernemingsvorm is, met enige regelmaat aan uzelf te stellen. Door krimp of juist groei van uw onderneming kan het zo zijn, dat u de voorheen meest gewenste ondernemingsvorm voor uw bedrijf, bent ontgroeid.

Wanneer er meerdere personen bij de onderneming betrokken zijn die de onderneming uitoefenen, dan is het belangrijk om er aan te denken om de afspraken die u met elkaar maakt, zwart op wit te zetten. Dit kan in een (aandeelhouders)overeenkomst. Een regeling die veel wordt vastgelegd is bijvoorbeeld de afspraak tot welk bedrag de betreffende vennoot of bestuurder zelfstandig, zonder toestemming van de ander mag handelen. Ook afspraken over arbeidsongeschiktheid, winstverdeling en het einde van de onderneming zijn van essentieel belang.

Over deze en vele andere zaken die men gebruikelijk regelt en overeenkomt, kunnen wij u uiteraard informeren. Neemt u daarvoor contact met ons op, maak een afspraak of telefonisch, Andijk: 0228-592224, Benningbroek 0229-591264.

Terug

Om n koppie

 
Dokter d’Arnaudstraat 29,
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl
Dokter De Vriesstraat 33
1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelovertoom.nl