Vrijstelling erf- en schenkbelasting – 2019

Vrijstelling erf- en schenkbelasting – 2019

Vrijstellingen erfbelasting Partner (let op begrip wie partner is) € 650.913 Invalide kind € 61.840 Kind € 20.616 Kleinkind € 20.616 Ouder € 48.821 Overige verkrijger € 2.173 (pensioenimputatie) € 168.155 Vrijstellingen schenkbelasting Kind € 5.428 Verhoging kind...