Voorkomen van erfbelasting

Voorkomen van erfbelasting

In veel gevallen van een zogenaamde “langstlevende” situatie, moet er door de langstlevende partner erfbelasting worden betaald. Binnen 8 maanden na het overlijden van een partner dient er door de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting (voorheen: successieaangifte)...