Voorkomen van erfbelasting

Voorkomen van erfbelasting

In veel gevallen van een zogenaamde “langstlevende” situatie, moet er door de langstlevende partner erfbelasting worden betaald. Binnen 8 maanden na het overlijden van een partner dient er door de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting (voorheen: successieaangifte)...
Weer veel belangstelling voor de Maand van het Testament

Weer veel belangstelling voor de Maand van het Testament

Met een levenstestament en een ‘slim’ testament regelt u alles goed. Het maken van een (levens)testament is iets, dat vaak op de lange baan wordt geschoven. Toch is het van belang om uw wensen goed op papier te zetten. Het voorkomt een hoop zorgen voor diegenen die u...