Compos Mentis

Compos Mentis

Als de notaris het heeft over Compos mentis betekent dit dat je er met je hoofd bij moet zijn. Compos mentis komt uit het Latijn en betekent “in het bezit van zijn geest”, of “bij zijn verstand” of “bij volle bewustzijn”. Het is een ander woord voor wilsbekwaamheid....
Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020

Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020

Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft, dan wat bij wet is vrijgesteld, dan moet de ontvanger schenk- of erfbelasting betalen. Boven de vrijstelling is dit tot € 126.723 voor kinderen 10%, kleinkinderen 18% en overige personen 30%. Daar weer boven is het...