10% korting in mei en juni

10% korting in mei en juni

Dit jaar is het 12e jaar dat we voorlichtingen geven in diverse plaatsen over testamenten en sinds 2010 ook over levenstestamenten. Bij de afgelopen 6 lezingen was er veel belangstelling voor het antwoord op de vraag: Hoe kan erfbelasting worden gereduceerd of...
Voorkomen van erfbelasting

Voorkomen van erfbelasting

In veel gevallen van een zogenaamde “langstlevende” situatie, moet er door de langstlevende partner erfbelasting worden betaald. Binnen 8 maanden na het overlijden van een partner dient er door de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting (voorheen: successieaangifte)...