Voorkomen van erfbelasting

In veel gevallen van een zogenaamde “langstlevende” situatie, moet er door de langstlevende partner erfbelasting worden betaald. Binnen 8 maanden na het overlijden van een partner dient er door de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting (voorheen: successieaangifte)...

Lees meer

Weer veel belangstelling voor de Maand van het Testament

Met een levenstestament en een ‘slim’ testament regelt u alles goed. Het maken van een (levens)testament is iets, dat vaak op de lange baan wordt geschoven. Toch is het van belang om uw wensen goed op papier te zetten. Het voorkomt een hoop zorgen voor diegenen die u...

Lees meer

Een Gouden gemeente

Geïnspireerd door de prachtige voordracht van Ad Geerdink (directeur van het Westfries Museum) waai ik zondagmiddag vanuit de Park Schouwburg in Hoorn weer naar huis. Een leuke uitnodiging van de WBG (Westfriese Bedrijven Groep). De Burgemeester van Hoorn, de heer Jan...

Lees meer

Ouderen in veilige handen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in 2012 gestart met het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Een belangrijk doel is het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. Hierin ziet het ministerie een belangrijke rol voor de notaris....

Lees meer

Na een overlijden valt er veel te regelen

In een tijd van verdriet door het verlies van een naaste zit je niet te wachten op zorgen en allerlei regeldingen. Iemand zei onlangs: “Het verbaast me wat een rompslomp er na een overlijden komt. Elke dag komt er wel iets in de brievenbus. Had dit nou niet kunnen...

Lees meer

Vrijstelling erf- en schenkbelasting – 2019

Vrijstellingen erfbelasting Partner (let op begrip wie partner is) € 650.913 Invalide kind € 61.840 Kind € 20.616 Kleinkind € 20.616 Ouder € 48.821 Overige verkrijger € 2.173 (pensioenimputatie) € 168.155 Vrijstellingen schenkbelasting Kind € 5.428 Verhoging kind...

Lees meer

GRATIS: Voor nu en Later winter 2018/2019

Het magazine over schenken, erven en nalaten, nu gratis verkrijgbaar bij Mantel&Overtoom notarissen Jeroen van Koningsbrugge: “Kind staat bij geboorte al met 1-0 achter” 22 vragen en antwoorden. Alles wat u moet weten over erven en schenken. Op aanvraag kunt u bij...

Lees meer