Rinske Mantel

Rinske Mantel

Notaris

r.mantel@mantelovertoom.nl

Aad Overtoom

Aad Overtoom

Notaris

a.overtoom@mantelovertoom.nl

Sandra Voors

Sandra Voors

Kandidaat-notaris

s.voors@mantelovertoom.nl

Jef Augustin

Jef Augustin

Kandidaat-notaris

j.augustin@mantelovertoom.nl

Wolbrecht van Heuvel

Wolbrecht van Heuvel

Kandidaat-notaris

w.vanheuvel@mantelovertoom.nl

Suzanne Doodeman

Suzanne Doodeman

Notarisklerk familie- en ondernemingsrecht

s.doodeman@mantelovertoom.nl

Anne Sophie Bakker

Anne Sophie Bakker

Kandidaat-notaris

a.bakker@mantelovertoom.nl

Miranda van Weiden

Miranda van Weiden

Notarisklerk ondernemingsrecht

m.vanweiden@mantelovertoom.nl

Fons de Boer

Fons de Boer

Notarisklerk onroerend goed

f.deboer@mantelovertoom.nl

Wendy Vlaar

Wendy Vlaar

Notarisklerk familierecht

w.vlaar@mantelovertoom.nl

Martine Verbeek

Martine Verbeek

Notarisklerk onroerend goed

m.verbeek@mantelovertoom.nl

Joke Groen-Elzinga

Joke Groen-Elzinga

Notarieel medewerker onroerend goed

j.groen@mantelovertoom.nl

Aron van Loon

Aron van Loon

Notarieel medewerker Familierecht

a.vanloon@mantelovertoom.nl

Jan Pieter Zwaan

Jan Pieter Zwaan

Notarieel medewerker Familierecht

j.zwaan@mantelovertoom.nl

Ilona Scholten

Ilona Scholten

Boekhouding/personeelszaken

i.scholten@mantelovertoom.nl

Annemiek Kuipers

Annemiek Kuipers

Secretarieel medewerker

a.kuipers@mantelovertoom.nl

Rosanne Deen

Rosanne Deen

Notarieel medewerker Familierecht

r.deen@mantelovertoom.nl

Evy Burggraaf

Evy Burggraaf

Notarieel medewerker onroerend goed

e.burggraaf@mantelovertoom.nl

Tamara Sierkstra

Tamara Sierkstra

Notarieel medewerker onroerend goed

t.sierkstra@mantelovertoom.nl

Mirthe Buurman

Mirthe Buurman

Secretarieel medewerker

m.buurman@mantelovertoom.nl

Ella Maij

Ella Maij

Notarieel medewerker Familierecht

e.maij@mantelovertoom.nl

Manja Oliedam-Bonn

Manja Oliedam-Bonn

Notarieel medewerker onroerend goed

m.oliedam-bonn@mantelovertoom.nl
Anouk Groot

Anouk Groot

Secretarieel medewerker

a.groot@mantelovertoom.nl

Leslie Lub

Leslie Lub

Secretarieel medewerker

l.lub@mantelovertoom.nl

Loretta Adriaanse

Loretta Adriaanse

Notarieel medewerker Familierecht

l.adriaanse@mantelovertoom.nl

Bodien Mol

Bodien Mol

Secretarieel medewerker

b.mol@mantelovertoom.nl

Mirjam van der Stelt

Mirjam van der Stelt

Secretarieel medewerker

m.vanderstelt@mantelovertoom.nl

Mike Thomas

Mike Thomas

Stagiaire

Celine Slippens

Celine Slippens